Till startsida

Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (GU-ISS)

GU-ISS, Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket, är en oregelbundet utkommande serie, som i enkel form möjliggör spridning av institutionens skriftliga produktion. Det främsta syftet med serien är att fungera som en kanal för preliminära texter som kan bearbetas vidare för en slutgiltig publicering. Varje enskild författare ansvarar för sitt bidrag.

GU-ISS, Research reports from the Department of Swedish, is an irregular report series intended as a rapid preliminary publication forum for research results which may later be published in fuller form elsewhere. The sole responsibility for the content and form of each text rests with its author.

2011

1.Hans Landqvist Aktörer, ansvar och rättigheter i en kursplan för blivande svensklärare. Styrdokument inom högskolan ur ett textforskningsperspektiv med språkvetenskaplig grund. Oktober 2011.

2. Hans Landqvist Språk, litteratur och lärande. Tio texter på temat svenskämnets didaktik. December 2011.

2012

1. Elena Volodina och Sofie Johansson Kokkinakis Swedish KELLY: Technical report. Februari 2012.

2. Benjamin Lyngfelt och Markus Forsberg Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar. Maj 2012.

3. Kenneth Wilhelmsson Adverbialkarakteristik för praktisk informationsextraktion i svensk text. Projektrapport. Juli 2012.

4. Hans Landqvist– Kuka … puhhuu …? stönade Esaias.Vem pratar?” Litterär flerspråkighet och språkväxling i Mikael Niemis roman Mannen som dog som en lax Augusti 2012.

5. Linnéa Börjesson Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse September 2012.

2013

1. Lisa Loenheim, En ny bild av bliva. Bakgrunden till hur bliva blev hjälpverb April 2013.

2. Elisabet Engdahl Strange things happen on extraction paths. Maj 2013.

3. Joel Landberg SAOL och vardagsspråket – bruklighet i sex upplagor från 1900-talet. Juni 2013.

4. Malin Sandberg "Livskvalitet när du blir äldre". En legitimeringsanalys av textmaterial från Kungsbacka kommuns äldreomsorg. Oktober 2013.

5. Ingegerd Enström Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Oktober 2013.

2014

1. Anna Ehrlemark, Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria. Februari 2014.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta