Till startsida
Webbkarta

Svenska språket

Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av tusentals invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska?

Kanske är det just den ”gamla vanliga” svenskan som intresserar dig? Då har vi Svenska språket grundkurs – Varför talar vi som vi gör och varför skriver vi inte likadant som vi talar? Svenskan är inte så given som du tror!

I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Har du behörighet i svenska men vill fördjupa dina kunskaper väljer du Svenska för studenter med annat modersmål.

Konferens om flerspråkighet

Flerspråkighet i Forskning, Samhälle och Utbildning (FFSU)

Kalender

  • Negationsharmoni

    31 okt kl 13:15 [Seminarium forskningsprofil, Seminarieserie, Seminarium]

Fler händelser i kalendern

Student eller blivande student

Student vid institutionen

För dig som är student eller blivande student vid institutionen

Inför vårterminen 2015

För dig som har sökt en kurs eller ett program vid institutionen i vår.

Seminarier

Forskarseminarier

Vårt seminarieprogram

Fotograf: Olivia Borg, Sveriges Radio

Möt Cecilia Uddén

Möt Sveriges radios utrikeskorrespondent Cecilia Uddén på Humanisten.

Är du intresserad av att läsa en kurs i vår?

Är du intresserad av att läsa en kurs i vår?

Det finns fortfarande platser kvar på vissa av vårterminens kurser.